Státní investiční fond

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová představila záměr vlády přetvořit Státní fond rozvoje bydlení na Státní investiční fond, který by dotoval nejen projekty v oblasti bydlení, ale podpořil by i regionální rozvoj a oblast sportu, kultury a cestovního ruchu. Nový fond by sloučil všechny dosud známé podpory MMR ČR.

[…]

dotace mosty a lávky

Dotace na mosty a lávky ze SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury schválil příspěvky na financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro rok 2018. Většina úspěšných projektů jsou mosty a lávky křížící krajskou či státní infrastrukturu.

[…]