národní dotace

pro obce a města

dotace demolice budov

Demolice budov

Dotace na demolici budovy je v maximální výši 10 mil. Kč. Předmětem podpory může být pouze objekt pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací zařízení, který se nachází ve špatném technickém stavu a je nezpůsobilý k bydlení.

[…]