Dotace na hřiště

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo očekávanou výzvu v rámci programu na podporu rozvoje regionů 2019+. Obce budou moci žádat na realizaci jakýchkoliv hřišť. Na hřiště v areálu ZŠ je možné získat až 5 mil. Kč.

Dotační program má několik dotačních titulů, jedny z nejžádanějších jsou ty na dětské nebo sportovní hřiště.

Dotační titul na jakékoliv hřiště a sportoviště

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti.

Jde především o:

  • obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť,
  • obnovu nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory pro setkávání, komunitní a spolkovou činnost).

Dotace: 70 %, max. 3 mil. Kč

Žadatel: Obec do 3000 obyvatel

 

Dotační titul na hřiště a tělocvičny ZŠ

Podporovány budou akce zaměřené na:

  • na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
  • na obnovu školních tělocvičen.

Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto dotačního titulu je brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít. Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti.

Dotace:

  • 70 % pro obce do 3000 obyvatel,
  • 60 % pro obce 3001 – 10 000 obyvatel,
  • min. 0,5 mil. Kč, max. 5 mil. Kč.

Žadatel: Obec do 10 000 obyvatel

 

Harmonogram dotační výzvy

Ukončení příjmu žádostí: 28. února 2019
Termín zveřejnění výsledků: duben – květen 2019
Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. prosince 2020

Cílem dotačních programů je podpořit obnovu a rozvoj obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Je předpokládána participace místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi.


Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás!