Dotace na obnovu majetku po pohromách

Až 70% dotaci je možné získat na opravu a obnovu majetku obcí postižených živelní pohromou. Jedná se o obnovu zejména mostů a komunikací, veřejného osvětlení, veřejných prostranství a veřejných obecních budov.

Ministerstvo pro místní rozvoj přijímá žádosti o podporu na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách, konkrétně po letošních přívalových deštích. Žádosti lze podávat až do 31. října.

Výzva je vyhlášena pro dotační titul č. 2, tj. pro území, kde nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav. Žadatelem mohou být obce a kraje postižené živelní pohromou. Dotace bude poskytována až do výše 70 % v případě, že žadatelem je obec a až do výše 40 % v případě, že žadatelem je kraj, skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce a její čerpání může být rozloženo do dvou let. Podprogram Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách je součástí programu financovaného ze státního rozpočtu “Podpora a rozvoj regionů”. MMR má pro tento účel připraveno 50 milionů korun.

Zdroj: MMR ČR, mmr.cz, tiskové zprávy


Máte zájem o tuto dotaci? Kontaktujte nás!

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených ve formuláři, více informací