Dotace na dopravní infrastrukturu

MMR zveřejnilo nový dotační titul na obnovu staveb a zařízení dopravní infrastruktury s maximální dotací 1 mil. Kč. Jsou podporovány opravy parkovišť, mostů, lávek a zastávek.

V rámci dotačního titulu jsou podporovány akce zaměřené na obnovu:

  • propustků,
  • mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti,
  • parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí,
  • zastávek linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy.
dotace parkoviště

Na obnovu obecního parkoviště je možné získat až 1 mil. Kč.

Podporovány budou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž užívání není zpoplatněno a jsou
veřejně přístupné. Výstupy nesmí být budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele a nesmí sloužit
k provozování ekonomické činnosti účastníka podprogramu.

Žadatelem může být obec do 3000 obyvatel, dále obce 3001 – 10 000 obyvatel a obce nad 10 000 obyvatel. Každá kategorie obcí má svůj dotační titul.

Výše dotace je rozdělena dle velikosti obce. Obce do 3000 obyvatel mají nárok na 70 % dotace, max. 1 mil. Kč, obce 3001 – 10 000 obyvatel mají nárok na 60 % dotace a obce nad 10 000 obyvatel poté na 50 % dotace.

Dolní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.

Pro rok 2019 je vyhlášena výzva pouze pro obce do 3000 obyvatel, v dalších letech se očekává vyhlašování výzev tak pro ostatní obce.


Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás!