Dětské hřiště v přírodním stylu pro školy

Mateřské a lesní školky, základní a střední školy i ekocentra se nově mohou ucházet až o půl milionu korun na úpravu venkovních areálů v přírodním stylu. Již podruhé vyhlašuje výzvu s takovým zaměřením Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR.

Ve výzvě čerpající prostředky z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) na rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol se rozdělí celkem 250 milionů korun. Jedná se o pětkrát větší alokaci, než v případě první výzvy v roce 2017. Žádosti je nově možné podávat až do 31. března 2020.

Prostředky putují mateřským školám na úpravu a vybudování hřišť a zahrad v přírodním stylu, základním a středním školám i ekocentrům na úpravu areálů pro venkovní výuku. Tady podpoří MŽP například začlenění bylinkových a pěstitelských zahrad, nejrůznějších přírodních prvků jako jsou skalky, jezírka, broukoviště, názorných přírodních laboratoří či venkovních učeben. K výuce může sloužit třeba tee-pee nebo jednoduchá pergola, na školním pozemku může stát prosklený kompostér, včelí úl, meteorologická budka či sbírka přírodnin, kolem vést naučná stezka.

Dotace na přírodní hřiště je 85 % způsobilých nákladů

Rezort z aktuální výzvy podpoří i ty vzdělávací instituce, které na vzdělávání dětí pod širým nebem přímo stojí, tedy lesní mateřské školy a organizace inspirované konceptem lesní mateřské školy, např. lesní kluby.

Školy a organizace mohou obdržet dotaci minimálně 100 tisíc a maximálně půl milionu korun, nejvýše až 85 % celkových způsobilých výdajů. Dotované projekty musí být zrealizovány do 31. prosince 2022. Dotační výzva s tímto zaměřením je v rámci NPŽP vyhlašována podruhé. V minulých letech (2013-2015) byly vyhlášeny dvě výzvy s podobným zaměřením z Operačního programu Životní prostředí 2007-2013. V těchto výzvách bylo na obdobné projekty v prioritní ose 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu podpořeno 450 projektů s dotací ve výši 918 milionů korun.

Zdroj: MŽP, www.mzp.cz


Máte zájem o tuto dotaci? Kontaktuje nás!

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených ve formuláři, více informací