Dotace na retenční nádrže v obcích

Ministerstvo životního prostředí vypsalo dotační výzvu na projekty takzvané velké dešťovky pro obce. Úřad tím podpoří hospodaření se srážkovou vodou, obce mohou postavit například velké nádrže.

Program zvaný velká dešťovka slouží obcím a městům například k tomu, aby si v rámci rekonstrukcí udělaly nejen nádrže na dešťovou vodu pod komunikacemi, ale také vystavěly zelené střechy, vyměnily nepropustné povrchy za propustné nebo odvodnily parkoviště do zasakovacích pásů. O dotaci na využití srážkové vody mohou žádat obce, úřady, školy, neziskové organizace a další. V rámci akcí jsou obecně způsobilé všechny výdaje, které přímo souvisí s realizací akce a s dosažením požadovaných výsledků. Za způsobilé výdaje v rámci akumulačních nádrží lze uznat také vystrojení nádrže a přívodní potrubí.

Podpořit je možné následující 3 oblasti.

VÝSTAVBA A OPRAVA NÁDRŽÍ ZA ÚČELEM ZACHYCENÍ SRÁŽKOVÉ VODY

 • Dotace 85 % způsobilých výdajů
 • Nutnost napájení nádrže srážkovou vodou z intravilánu obce
 • Nutnost osazení nádrže bezpečnostním přelivem
 • Nutnost předčištění přitékající vody před vtokem do nádrže
 • Pro veřejné subjekty a nestátní neziskové organizace

Přítok srážkové vody do akumulační nádrže s volným retenčním prostorem (zdroj: SFŽP)

AKUMULACE SRÁŽKOVÉ VODY PRO ZÁLIVKU VEŘEJNÉ ZELENĚ

 • Dotace 85 % způsobilých výdajů
 • Pro veřejné budovy (nemocnice, úřady,školy apod.) a veřejné zpevněné plochy
 • Pro veřejné subjekty a nestátní neziskové organizace
 • Pro území se stávající zástavbou z převážné části nekomerčního (nepodnikatelského) charakteru
 • Pokud budou splněny všechny legislativní náležitosti, lze využít i k jiným účelům, např. technologickým či ke splachování toalet

Zachytávání a filtrace srážkové vody na zálivku (zdroj: SFŽP)

VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH POVRCHŮ ZA PROPUSTNÉ

 • Dotace 85 % způsobilých výdajů
 • Na veřejných plochách a prostranstvích
 • Pro veřejné subjekty a nestátní neziskové organizace
 • Podpora možná i v rámci projektů celkové úpravy řešeného prostranství

Výměna nepropustného povrchu za propustný povrch se vsakem dešťové vody min. 50 % (zdroj: SFŽP)

Zdroj: SFŽP ČR


Máte zájem o tuto dotaci? Kontaktujte nás!

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených ve formuláři, více informací