Dotace na rekonstrukci veřejných budov

MMR zveřejnilo nový dotační titul na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov. Je možné získat dotaci ve výši 70 %, maximálně 10 mil. Kč. Výstupy nesmí sloužit k provozování ekonomické činnosti.

Dotace podporuje akce zaměřené na obnovu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního
rozpočtu. Jedná se o:

  • Kulturní domy,
  • Obecní domy,
  • Multifunkční domy,
  • Školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod.

V rámci obnovy je možné financovat také přístavby veřejných budov.

Účastníkem podprogramu může být obec do 3000 obyvatel.

dotace veřejné budovy

Na rekonstrukci obecního kulturního domu je možné získat až 10 mil. Kč

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.

Neuznatelné náklady jsou:

  • nová výstavba,
  • související s obnovou prostor určených k bydlení,
  • nákup a pořízení vybavení, nábytku.

Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití,
které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20 % celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).

Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje. V takovém případě bude výše dotace ze zdrojů podprogramu stanovena tak, aby spolu s podílem finančních prostředků kraje nepřesáhla 90 % celkové výše skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Udržitelnost projektu je min. 5 let od jeho ukončení.


Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás!