Dotace na veřejné osvětlení

Obce a města z celé České republiky mohou získat dotaci na modernizaci svého veřejného osvětlení. Žádosti o poskytnutí dotace je možné podávat každoročně. Výše dotace je 50 %.

Obcím do 100 000 obyvatel, jejichž katastr zasahuje do chráněné krajinné oblasti, poskytuje dotaci Ministerstvo životního prostředí, pro ostatní obce a města poskytuje dotaci z programu EFEKT Ministerstvo průmyslu a obchodu. Program EFEKT je národní dotační program zaměřený na podporu v oblasti úspor energie. Pro období 2017-2021 je k dispozici rozpočet 750 mil. Kč především na podporu veřejného osvětlení.

V rámci obcí a měst je možné získat dotaci až do výše 50 % způsobilých výdajů, maximální výše dotace je pak 2 mil. Kč.

Dotace se nevztahují na všechny části rekonstrukce veřejného osvětlení. Uznatelnými náklady jsou především:

  • svítidla včetně montáží a demontáží svítidel předešlých;
  • nákup či optimalizace řídícího systému veřejného osvětlení;
  • výměna kabeláže ve sloupech;
  • projektová dokumentace a projektová příprava k žádosti o dotaci.

Od roku 2019 je hlavní důraz v rámci hodnocení kladen na co největší úsporu energie, dodržování norem osvětlení, snížení světelného znečištění a snížení chromatičnosti vyzařovaného světla.

Procentuální váha jednotlivých hodnotících kritérií pro získání dotace je následující:

  • Podíl uspořené energie: 35 %
  • Podíl uspořených výdajů: 35 %
  • Teplota chromatičnosti měněných svítidel: 20 %
  • Způsobilé výdaje v poměru na jeden světelný bod: 10 %

V rámci úspěšných žádostí bude od letošního roku hrát roli optimalizace teploty chromatičnosti měněných svítidel. Jsme schopni doporučit vhodného partnera s nabídkou svítidla veřejného osvětlení v chromatičnosti světla 2700 K, která je jedním z klíčových parametrů při schvalování dotace. Pomůžeme vám s podáním žádosti i samotnou realizací projektu rekonstrukce osvětlení ve vaší obci.


Máte zájem o tuto dotaci? Kontaktujte nás!

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených ve formuláři, více informací