Státní investiční fond

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová představila záměr vlády přetvořit Státní fond rozvoje bydlení na Státní investiční fond, který by dotoval nejen projekty v oblasti bydlení, ale podpořil by i regionální rozvoj a oblast sportu, kultury a cestovního ruchu. Nový fond by sloučil všechny dosud známé podpory MMR ČR.

[…]