dotace mosty a lávky

Dotace na mosty a lávky ze SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury schválil příspěvky na financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro rok 2018. Většina úspěšných projektů jsou mosty a lávky křížící krajskou či státní infrastrukturu.

[…]