Dotace na odstraňování bariér v budovách obecních úřadů

dotace bezbariérovost výtahy

Dotaci je možné získat ve výši až 50 % na různorodé aktivity související s odstraňováním bariér v budovách městských a obecních úřadu. Jedná se např. o zřízení výtahu, nové sociální zařízení nebo odstraňování bariér při vstupu do objektu.

Podpora se poskytuje ve formě investiční nebo neinvestiční dotace na konkrétní akci, jejímž cílem je odstraňování bariér při vstupu do budov, uvnitř budov a bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace prostřednictvím stavebních prací a úprav a v omezeném rozsahu prostřednictvím pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů. Vedle budov městských a obecních úřadů lze odstraňovat bariéry také v budovách domů s pečovatelskou službou.

Způsobilí žadatelé

Oprávněný žadatel o dotaci je výhradně obec (dále jen „žadatel“), jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Výše dotace

Dotace je poskytována do výše 50 % uznatelných skutečně vynaložených nákladů, dolní limit dotace ze státního rozpočtu činí 100 000,- Kč.

Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje. V takovém případě bude výše dotace stanovena tak, aby spolu s podílem finančních prostředků z rozpočtu kraje nepřesáhla 75 % celkové výše skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Termíny

Dotační výzva je aktuálně vyhlášena.

Předmět podpory

Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech.

Podporované aktivity

Podporované aktivity představují:

  • odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,
  • odstraňování bariér uvnitř budov,
  • bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,
  • pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!