Dotace na školní hřiště a tělocvičny

dotace školní hřiště tělocvična

Obce mohou žádat o dotaci na výstavbu a rekonstrukci školních hřišť a tělocvičen. Výše dotace je až 5 mil.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem v tomto programu jsou obce a města z celého území České republiky, které mají v době podání žádosti do 10 000 obyvatel.

Výše dotace

Výše dotace je rozdělena dle počtu obyvatel žadatele v době podání žádosti o dotaci. Minimální výše dotace je vždy 500 tis. Kč.

Obce do 3000 obyvatel mohou žádat o dotaci ve výši 80 %, maximálně 5 mil. Kč.
Obce od 3001 do 10 000 obyvatel mohou získat dotaci ve výši 70 %, maximálně 5 mil. Kč.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně v říjnu.

Předmět podpory

Jsou podporovány akce zaměřené na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.) a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Školním hřištěm a tělocvičnou je brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít. Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Mimoškolní využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20 % celkové časové kapacity objektu.

Podporované aktivity

Podporováno je vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury (tělocvična, hřiště víceúčelové nebo multifunkční).
Vedle toho je možné financovat:

  • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení, např. šatny, sprchy nebo toalety, a to včetně zařizovacích předmětů (umyvadlo, záchod atp.), střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod. a to jen v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy sportovní infrastruktury;
  • oplocení, osvětlení školního hřiště jen v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy školního hřiště;
  • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří (vnitřních i vstupních dveří do budovy), výměna kotle včetně otopné soustavy jen v případě, že tyto práce jsou součástí výstavby nebo obnovy školní tělocvičny.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!