Dotace na obnovu místních komunikací

dotace komunikace

Obce jakékoliv velikosti mohou nově získat dotace na obnovu svých místních komunikací. Výše dotace je odstupňovaná dle velikosti obce, ty největší mohou získat až 15 mil. Kč.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem jsou obce a města.

Výše dotace

Maximální výše dotační podpory je až 15 mil. Kč. Procentuální výše dotace je rozdělena dle velikosti obce.

Obce do 3000 obyvatel

Dotace až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.

Obce 3001 – 10 000 obyvatel

Dotace až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.

Obce nad 10 000 obyvatel

Dotace až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 15 mil. Kč.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně v měsíci říjnu a listopadu. Udržitelnost projektu je min. 5 let od jeho ukončení.

Předmět podpory

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Podporované aktivity

Podporované aktivity představují:

  • obnovu místních komunikací a jejich součástí – všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, místní komunikace vedené na mostních objektech (včetně těchto objektů), napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci v majetku obce,
  • obnovu kanalizace, propustků, galérií, opěrných zárubní apod., pokud jsou nedílnou součástí obnovy místní komunikace.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!