Dotace na obnovu místních komunikací

dotace komunikace

Obce jakékoliv velikosti mohou nově získat dotace na obnovu svých místních komunikací. Výše dotace je až 10 mil. Kč.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem jsou obce a města.

Výše dotace

Dotace až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně v zimních měsících. Udržitelnost projektu je min. 5 let od jeho ukončení.

Předmět podpory

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Podporované aktivity

Podporované aktivity představují:

  • obnovu místních komunikací a jejich součástí – všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, místní komunikace vedené na mostních objektech (včetně těchto objektů), napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci v majetku obce,
  • obnovu kanalizace, propustků, galérií, opěrných zárubní apod., pokud jsou nedílnou součástí obnovy místní komunikace.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!