Dotace na technickou infrastrukturu

dotace technická infrastruktura

Obce mohou získat dotaci na komunikace, vodovody a kanalizace. Výše dotace je 150 tis. Kč na 1 pozemek zainvestovaný z podprogramu, na kterém vzniknou rodinné nebo bytové domy.

Způsobilí žadatelé

Žadatelem o dotaci v rámci této výzvy mohou být obce.

Výše dotace

Maximální výše dotace je 150 tis. Kč na jeden stavební pozemek zainvestovaný z uvedeného programu, na kterém následně vzniknou rodinné nebo bytové domy. Pro výši dotace je rozhodující počet naprojektovaných přípojek nebo sjezdů k pozemkům pro výstavbu rodinných nebo bytových domů zahrnutých do akce. 

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně v měsíci listopadu.

Předmět podpory

Podpora se poskytuje ve formě účelové investiční dotace na konkrétní akci, jejímž předmětem je vybraná technická infrastruktura. Pro účely tohoto podprogramu se technickou infrastrukturou rozumí dopravní a technická infrastruktura, kterou jsou: 

  • pozemní komunikace,
  • vodovody,
  • kanalizace.

Uznatelnými výdaji jsou výdaje na pozemní a stavební práce související s výstavbou předmětné technické infrastruktury.


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!