Dotace na přípravu bytových projektů

dotace projektová příprava bytový dům

Dotační výzva finančně pomůže obcím a krajům s přípravou projektové dokumentace na výstavbu nebo rekonstrukci bytových domů. Dotační podpora je 100 % uznatelných nákladů.

Způsobilí žadatelé

Žadatelem o tuto podporu mohou být obce, kraje a další veřejné subjekty.

Výše dotace

Max. 100 % celkových způsobilých výdajů projektu. V rámci programu je možné získat dotaci až 10 mil. Kč. bez DPH.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Cílem výzvy je podpořit přípravu projektové dokumentace na výstavbu či rekonstrukci bytových domů. Finanční podpora pomůže obcím připravit a dokončit projekty až do fáze vyhlášení soutěže na zhotovitele. Výzva je určena pro veřejný sektor, hlavně kraje a obce. Podpoří mimo jiné projekty, které počítají s inovativními finančními nástroji. Dotace se vztahuje výhradně na prostory sloužící k bydlení. Stavba může zahrnovat také nebytové prostory pro komerční účely, ale ty mohou tvořit pouze pětinu celkové podlahové plochy stavby.

Budou podpořeny pouze projekty vedoucí ke zvýšení kapacit nájemního bydlení.

Podporované aktivity

Dotaci lze využít na:

  • Pořízení projektové dokumentace – např. architektonická studie, projekt pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro provedení stavby pro novostavby i rekonstrukce potřebných pro realizaci projektů souladných s cíli EU
  • Příprava soutěžní dokumentace pro realizaci staveb
  • Studie stavebně technologického řešení – dokumentace pro zařízení a systémy mající vliv na energetickou náročnost budovy, na výměnu tepelných zdrojů atp. (není podporováno samostatně, pouze společně s další/dalšími podporovanou/podporovanými aktivitou/aktivitami)
  • Studie proveditelnosti souladné s cíli EU a předmětem podpory
  • Vedení a pořízení dokumentace v BIM
  • Realizace architektonické soutěže
  • Příprava smluv typu PPP a EPC

Reference našeho klienta

„S firmou ND agentura s.r.o. spolupracuji dlouhodobě a vždy jsem byl velmi spokojen. V loňském roce jsme společně realizovali projekt „Martinice – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO DOMU – Bytová jednotka“. V tomto dotačním titulu získala žádost o dotaci obce Martinice nejvyšší možný počet bodů ze všech předložených žádostí a v rámci velké konkurence se tak umístila na prvním místě. Výše dotace činila 90 %.

— Michal Drápela, starosta obce Martinice

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!