Pasport komunikací – zásadní dokument pro obce

pasport komunikace dotace

Pasport  místních  komunikací  je  základní  evidencí  místních komunikací,  který  vedou  jejich  správci,  jimiž  jsou  převážně obce  a města. Jedná se o jeden ze zásadních dokumentů pro úspěšný rozvoj obce. Kromě klasické papírové podoby, která nemá mimo prosté evidence žádnou přidanou hodnotu, může být pasport komunikací zaveden také do geografického informačního systému obce. 

Zpracování pasportu

Zpracování pasportu komunikací je poměrně odborná věc podmíněna znalostí nejen silničního zákonu. Zpracovatel by se měl orientovat a mít základní přehled v různých souvisejících oblastech (dotace z MMR, EU nebo příslušného kraje; postupy odboru dopravy při schvalování návrhu umístění nové dopravní značky; postupy při schvalování pasportu komunikací obecním zastupitelstvem apod.) Při návrhu zatřídění komunikací do tříd je nutno provést trpělivou konzultaci každé komunikace se správcem (obcí) s ohledem na plánovanou údržbu nebo různé záměry s komunikací (opravy silnic z dotací, plánovaná výstavba RD, změny územního plánu nebo vlastníků parcel pod komunikací apod.). 

Pasport nejen pro dotace

Pokud je pasport místních komunikací zpracován účelově pouze pro žádost o dotaci na rekonstrukci komunikace nebo splnění zákonné povinnosti, pak jeho praktický dopad na správu obce bývá minimální. Pasport zpracovaný v nejvyšší obsahové kvalitě by měl obsahovat různé atributy, které poté napomůžou k plánování dalšího rozvoje místních komunikací včetně oprav a nové výstavby. Mezi tyto atributy patří například třída silnice, technický stav vozovky, vlastník komunikace, vlastník pozemků pod ní a podobně. Pasport lze rozšířit také o pasport, uličních vpustí, mostů, propustků a dopravního značení. 

Pasport dopravního značení

Kromě zaevidování silnic se jako nadstavba pasportu komunikací provádí také pasport dopravního značení, který informuje o stavu a umístění dopravního značení. Po zhotovení pasportizace odpadá nutnost pro každou novou dopravní značku zpracovávat nový návrh dopravního značení. Dokument může rovněž sloužit jako právní podklad při řešení případných dopravních nehod v rámci území obce.

Profesionální zpracování pasportu

Partnerem webových stránek narodnidotace.cz je společnost NÁŠ PASPORT S.R.O. Společnost pomáhá již od roku 2012 městům, obcím a majitelům velkých areálů ve vztahu k evidenci a správě obecního i soukromého majetku všeho druhu.

Významnou činností firmy je odborná pasportizace komunálního majetku, zejména komunikací, povinná podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

Zajišťuje zpracování pasportů komunikací (vozovky a chodníky místních komunikací včetně dopravního značení, mostů, technických objektů apod.). Standardně provádí rovněž pasportizaci veřejného osvětlení, veřejné zeleně, kanalizace, hřbitovů a dalších zařízení.

V případě zájmu Vám rádi předáme kontakt. Náš partner se vždy snaží vyhovět přáním  a  požadavkům zástupců obcí a měst a rád udělá i něco navíc.


Chcete také získat pasport?
Kontaktujte nás!