MMR má pro obce 180 milionů na výstavbu vodovodů, kanalizací a komunikací

dotace technická infrastruktura

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu z podprogramu technická infrastruktura. Obcím to pomůže s výstavbou vodovodů, kanalizace a komunikací. Připraveno je pro ně 180 mil. Kč. 

Oprávněným žadatelem o dotaci je obec. Maximální výše dotace je 150 tis. Kč na jeden stavební pozemek, na kterém následně vzniknou rodinné nebo bytové domy. Pro výši dotace je rozhodující počet naprojektovaných přípojek nebo sjezdů k zainvestovaným pozemkům, přičemž každý zainvestovaný pozemek musí být přímo napojený na nově budovanou technickou infrastrukturou, která je předmětem dotace. Žádost nemůže být podána na akci, u které již byla ukončena realizace, ale může být podána na akci, u které již byla realizace zahájena. Lhůta pro ukončení realizace a financování akce je do 31. října 2023.

Způsobilí žadatelé

Žadatelem o dotaci v rámci této výzvy mohou být obce.

Výše dotace

Maximální výše dotace je 150 tis. Kč na jeden stavební pozemek zainvestovaný z uvedeného programu, na kterém následně vzniknou rodinné nebo bytové domy. Pro výši dotace je rozhodující počet naprojektovaných přípojek nebo sjezdů k pozemkům pro výstavbu rodinných nebo bytových domů zahrnutých do akce. 

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně v měsíci říjnu nebo listopadu.

Předmět podpory

Podpora se poskytuje ve formě účelové investiční dotace na konkrétní akci, jejímž předmětem je vybraná technická infrastruktura. Pro účely tohoto podprogramu se technickou infrastrukturou rozumí dopravní a technická infrastruktura, kterou jsou: 

  • pozemní komunikace,
  • vodovody,
  • kanalizace.

Uznatelnými výdaji jsou výdaje na pozemní a stavební práce související s výstavbou předmětné technické infrastruktury.


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!