Dotace na sportovní infrastrukturu

Obce, města nebo kraje mohou žádat o dotaci na sportovní infrastrukturu. Konkrétně na výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci sportovních zařízení a jejich zázemí regionálního významu. V rámci programu je možné žádat o dotaci ve výši 70 % na jakékoliv sportovní zařízení. Infrastrukturu musí využívat minimálně 25 % provozu sportovní kluby.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem v tomto programu jsou kraje, města, obce, příspěvkové organizace obce a kraje nebo obchodní společnosti, kterou jsou 100% vlastněné obcí nebo krajem. Dále školské právnické osoby, spolky a ústavy.

Výše dotace

Výše dotace činí 70 % ze způsobilých výdajů projektu. Maximální výše dotace je 50 mil. Kč.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně, příjem žádostí je průběžný.

Předmět podpory

Účelem je zajistit všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury regionálního významu prostřednictvím realizace následujících akcí:

 • technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí;
 • výstavba sportovních zařízení včetně jejich zázemí;
 • pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením;
 • vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení.

Sportoviště, kterého se akce týká, bude minimálně 25 % doby provozu využíváno k organizovanému sportu (sportovními kluby / oddíly tělovýchovných jednot).

Výzva není určena pro dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, veřejné volnočasové sportoviště.

Program dále není zaměřen na výstavbu či technické zhodnocení sportovních zařízení nadregionálního významu, která budou podporována samostatným programem. Jedná se následující sportovní zařízení:

 • fotbalový stadión s kapacitou od 4 500 diváků,
 • sportovní hala určená pro halové míčové sporty s kapacitou od 3 500 diváků,
 • multifunkční sportovní hala pro lední hokej a další sporty/akce s kapacitou od 5 000 diváků,
 • atletický stadion s kapacitou od 5 000 diváků,
 • atletická hala s kapacitou od 1 500 diváků,
 • cyklistický velodrom s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
 • rychlobruslařská hala/stadión sparametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
 • plavecký bazén 50m s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity.

Podporované aktivity

Podporována je rekonstrukce, modernizace a nová výstavba sportovní infrastruktury. V rámci programu lze financovat následující aktivity:

 • stavební práce a stavební práce související s akcí, vč. inženýrských sítí a bezbariérovostí, oplocení, světla, závlaha a další nezbytné výdaje související s provozuschopností sportoviště;
 • dodávky – dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek max. 20 % způsobilých výdajů;
 • projektová příprava, TDI, BOZP (max. 10 % rozpočtu akce);
 • nákup nemovitého majetku a zřízení věcného břemene;
 • prvotní publicita prokazatelně související s realizací projektu.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!