Dotace na veřejné sportoviště a dětské hřiště

dotace dětské hřiště

Obce mohou nyní žádat na realizaci jakýchkoliv hřišť. Je možné financovat obnovu, modernizaci i samostatnou výstavbu zcela nového hřiště.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem v tomto programu jsou obce a města z celého území České republiky, které mají v době podání žádosti do 3000 obyvatel.

Výše dotace

Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Minimální výše dotace je 100 tis. Kč, maximální výše dotace potom 2 mil. Kč.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně v říjnu. Realizace akce je možná po podání žádosti o dotaci.

Předmět podpory

Jsou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Jde především o obnovu nebo vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť.

Podporované aktivity

Podpora je poskytována na vybudování, rekonstrukce nebo modernizace hřišť (hřiště víceúčelové nebo multifunkční, workoutové hřiště, parkourové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště).

Dále je podporováno:

  • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, včetně zařizovacích předmětů (umyvadlo, WC atp.), střídačky (pevně zabudované) apod., v případě, že tyto práce jsou součástí aktivit uvedených v prvním odstavci;
  • oplocení, osvětlení hřiště, mobiliář (lavičky, odpadkové koše) v případě, že tyto práce jsou součástí aktivit uvedených v prvním odstavci.

Reference našeho klienta

„Oceňuji profesionální přístup, skvělou připravenost a obrovskou ochotu kdykoliv řešit danou situaci. Díky spolupráci se mi podařilo získat dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště a dětského hřiště s herními prvky. „

— Michal Drápela, starosta obce Martinice

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!