Dotace na komunální techniku

dotace komunální technika

Dobrovolné svazky obcí mohou žádat o dotaci na pořízení sdílené komunální techniky jako jsou traktory, nákladní automobily nebo štěpkovače.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem o dotaci je dobrovolný svazek obcí, který je zapsán do rejstříku svazků obcí v souladu se 128/2000 Sb. obecní zřízení. 

Výše dotace

Výše dotace 50 – 70 % (výzva není prozatím vyhlášena)

Termíny

Dotační výzva bude vyhlášena v roce 2024.

Předmět podpory

Nákup komunální techniky, která bude sdílená v rámci dobrovolného svazku obcí. Pořízená technika musí být poskytována členům DSO bezúplatně a nesmí být komerčně využívána za účelem ekonomického zisku.

Podporované aktivity

Podpora je určena na pořízení:

  • traktorů včetně doplňků sloužících k údržbě komunikací, trávníků, veřejných prostranství
  • nákladních automobilů
  • žacích strojů
  • mulčovačů
  • štěpkovačů
  • další podobná technika

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!