Dotace na sociální služby IROP

sociální služby irop dotace

Dotační výzvy na sociální služby s podporou až 95 %. Žadatel může získat podporu například na nákup budov, výstavbu budov, stavební úpravy a vnitřní vybavení za účelem vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence.

Způsobilí žadatelé

O dotaci v tomto titulu mohou žádat:

 • organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu;
 • kraje;
 • obce; dobrovolné svazky obcí;
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi / dobrovolnými svazky obcí;
 • církve, církevní organizace;
 • NNO.

Výše dotace

Výše dotace je až 95 %.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 500 000 Kč, maximální potom 90 000 000 Kč.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Výzva je zaměřena na budování Infrastruktury sociálních služeb.
Konkrétně sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“).

Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity těchto výzev patří:

 • nákup nemovitosti,
 • nová přístavba nebo nástavba,
 • rekonstrukce stávajících objektů,
 • zeleň v okolí budov a na budovách,
 • pořízení vybavení, pomůcek či technologií pro zajištění provozu zařízení,
 • pořízení automobilu,
 • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!