Dotace na rekonstrukci veřejných budov

Dotace veřejné budovy

Obce a města mohou žádat o dotaci na rekonstrukci a obnovu veřejných budov ve svém vlastnictví. Maximální výše dotace je až 20 mil. Kč.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem jsou obce a města do 10 tis. obyvatel.

Výše dotace

Maximální výše dotační podpory je až 20 mil. Kč. Procentuální výše dotace je až 80 %. V případě spolufinancování akce z krajských dotačních programů může být výše dotace až 90 %.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně v měsíci říjnu a listopadu. Udržitelnost projektu je min. 5 let od jeho ukončení.

Předmět podpory

Předmětem podpory je rekonstrukce a přestavba veřejných budov. V rámci tohoto programu je možné žádat na obnovu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o kulturní domy, obecní domy, obecní úřady, multifunkční domy, školní budovy, knihovny apod. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové kapacity.

Podporované aktivity

Žádat o dotaci je možné na obnovu, rekonstrukci a opravy veřejných budov (kulturní domy, obecní domy, multifunkční domy, školní budovy, knihovny, obecní úřady).

Uznatelné náklady představují:

  • vnitřní rekonstrukci nebo modernizaci,
  • přístavbu nebo přestavbu veřejné budovy,
  • dále pak zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, rekonstrukce střechy, rekonstrukce fasády, výměna oken a dveří (vnitřních i vstupních dveří do budovy), výměna kotle včetně otopné soustavy jen v případě, že tyto práce jsou součástí přestavby, přístavby, vnitřní rekonstrukce nebo modernizace veřejné budovy.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!