Dotace na obchůdky

dotace obchůdek

Nová dotační výzva pro malé obce má název Obchůdek 2021+. Provozovatelé malých prodejen v obcích do 1 000 obyvatel mohou získat dotaci na provozní výdaje, vybavení a další náklady.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem v tomto programu jsou provozovatelé prodejen.

Žadatel musí akce uvedené v žádosti o poskytnutí dotace realizovat v katastrálním území obce do jednoho tisíce obyvatel, nebo v obci do tři tisíce obyvatel, jejíž místní částí mají méně než jeden tisíc obyvatel. Zároveň v této obci, nebo její místní časti, nesmí být v době schválení žádosti o dotaci více než jedna prodejna

Výše dotace

Výše dotace činí max. 100 000 Kč na jednu prodejnu.

Program umožňuje spolufinancování ze strany krajů z národních zdrojů.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně, příjem žádostí je průběžný.

Předmět podpory

Cílem programu je podpora malých prodejen umístěných v obci do jednoho tisíce obyvatel, nebo v obci do tři tisíce obyvatel, jejíž místní částí mají méně než jeden tisíc obyvatel. Zároveň v této obci, nebo její místní části, nesmí být v době schválení žádosti o dotaci více než jedna prodejna. Program je určený pro zamezení ztrátovosti malých obchodů v obcích a na venkově.

Podmínkou získání dotace je skutečnost, že obchod je otevřený minimálně pět dnů v týdnu, celoročně a prodává potraviny.

Podporované aktivity

Podporované aktivity zahrnují:

  • provozní výdaje: mzdy, energie, nájem;
  • remodeling stávajících obchodů včetně nového vizuálu;
  • vybavení novým technickým zařízením;
  • optimalizace provozních nákladů atd.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!