Dotace na veřejné osvětlení

dotace veřejné osvětlení

Obce a města mohou žádat o dotace na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. V rámci výzvy je možné dotovat také přípravu na dobíjeící stanice pro elektroauta.

Způsobilí žadatelé

  • Obec do 10 000 obyv. včetně a společnost 100% vlastněná obcí, která se NENACHÁZÍ na území Národních parků.
  • Obec nad 10 000 obyv. a společnost 100% vlastněná obcí, která se NENACHÁZÍ na území Národních parků a to včetně městské části.

Forma a výše dotace

Pro aktivitu A) Rekonstrukce VO
Výše podpory může být až 100 % uznatelných nákladů. Výpočet výše podpory je pak stanoven na 30 Kč za 1 ušetřenou kWh, maximálně pak 4 000 000 Kč pro obce do 10 000 obyvatel včetně a 10 000 000 Kč pro obce nad 10 000 obyvatel.

Pro aktivitu B) Podpora přípravy pro dobíjecí stanice (EV ready)
Výše podpory může být až 100 %, maximální výše dotace je 25 000 Kč na přípravu kabeláže pro 1 dobíjecí bod, přičemž max. počet podpořených příprav dobíjecích bodů na obec je 50 bodů.

Dotace je vyplácena ex ante, tedy předem. K vyplacení dotace dojde po schválení žádosti o dotaci v rámci procesu vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotace je také určena přípravu kabeláže pro dobíjecí body s následným připojením dobíjecích stanic pro elektroauta.

Podporované aktivity

  • Rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.
  • Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení.
  • Dotace je také určena na přípravu kabeláže pro dobíjecí body (EV ready) dle podmínek výzvy. Podmínkou je výstavba dobíjecí stanice do 5 let od získání dotace.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!