Dotace na dopravní infrastrukturu malých obcí

Dotace parkoviště pro obce

Obce do 3 000 obyvatel mohou získat dotace na obnovu dopravní infrastruktury. Až o 5 mil. Kč je možné žádat na rekonstrukci parkoviště, mostu nebo lávky.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem jsou obce do 3 000 obyvatel.

Výše dotace

Minimální výše dotace je 200 tis. Kč, maximální výše dotační podpory činí 5 mil. Kč. Procentuální výše dotace je 80 %.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně v měsíci říjnu a listopadu. Udržitelnost projektu je min. 5 let od jeho ukončení.

Předmět podpory

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost. Dále obnovu mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti. Podporovány budou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele a nesmí sloužit k provozování ekonomické činnosti žadatele.

Podporované aktivity

Uznatelné náklady představují:

  • náklady související s realizací, tj. rekonstrukce,
  • v případě obnovy parkovacích a odstavných ploch je akceptovatelné rozšíření o 50% ze stávajícíkapacity parkovacích ploch a o 50% ze stávající kapacity odstavných ploch.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!