Dotace na dopravní terminály

dotace dopravní terminál

Obce a města mohou žádat o dotaci na vybudování a rekonstrukci dopravních terminálů a záchytných parkovišť pro přestup na veřejnou dopravu (autobusové zastávky, vlakové nádraží). Dotační podpora je až 85 % nákladů.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem jsou obce, města, svazky obcí a další subjekty jako jsou kraje a organizace jimi zřizované nebo zakládané. Dále jsou to dopravci na základě smlouvy o veřejných službách.

Výše dotace

Výše podpory je do 85 % uznatelných nákladů.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Podpora vybudování a rekonstrukci dopravních terminálů a záchytných parkovišť pro přestup na veřejnou dopravu (autobusové zastávky, vlakové nádraží).

Z dotace je možné realizovat následující aktivity:

  • Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu
  • Výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R)
  • Realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a místních komunikací


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!