Dotace na infrastrukturu cestovního ruchu

dotace infrastruktura cestovní ruch

Obce a města mohou žádat o dotaci na vybudování a rekonstrukci infrastruktury cestovního ruchu. Dotovat je možné například parkoviště, odpočívadla, sociální zařízení, informační centra, naučné stezky nebo turistické trasy. Dotační podpora je až 85 % nákladů.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem jsou obce, města, svazky obcí a další subjekty jako jsou kraje a Oprávněným žadatelem jsou obce, města, kraje, církve, církevní organizace, organizace zřizované obcemi a kraji, organizační složky státu, NNO činné v oblasti cestovního ruchu min. 2 roky.

Výše dotace

Výše podpory je do 85 % uznatelných nákladů.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Podpora výstavby nebo obnovy veřejné infrastruktury cestovního ruchu – nepodnikatelská/nezisková infrastruktura sloužící návštěvníkům a rezidentům.

Projekty musí být zaměřeny na minimálně dvě oblasti uvedené níže:

  • odpočívadla
  • parkoviště
  • sociální zařízení
  • veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku/rekreační plavbu
  • turistické trasy a jejich značení
  • naučné stezky
  • navigační systémy
  • turistická informační centra

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!