Dotace na přírodní hřiště a zahrady

dotace přírodní hřiště

Obce, školy a školky mohou žádat o dotaci na rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Dotace je ve výši až 500 tis. Kč.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem v tomto programu jsou obce a města z celého území České republiky, dále mateřské školy, lesní mateřské školy, dětské skupiny, základní školy, lesní základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a příspěvkové organizace obcí např. domovy dětí a mládeže.

Výše dotace

Dotace je poskytována až do výše 85 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Minimální výše dotace je 100 tis. Kč, maximální výše dotace potom 500 tis. Kč.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Dotace slouží na vybudování a úpravy venkovních areálů zahrad v přírodním stylu. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a dále na podporu rozvoje lesních mateřských a základních škol v rámci školského systému ČR.

Podporované aktivity

Dále je podporováno:

  • Vybudování a úpravy zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti;
  • Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské a základní školy;
  • Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních, středních škol a vyšších odborných škol pro podporu výuky ve venkovním prostředí..

Reference našeho klienta

„Oceňuji profesionální přístup, skvělou připravenost a obrovskou ochotu kdykoliv řešit danou situaci. Díky spolupráci se mi podařilo získat dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště a dětského hřiště s herními prvky. „

— Michal Drápela, starosta obce Martinice

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!