Dotace na fotovoltaické elektrárny pro malé obce

Komunální fotovoltaické elektrárny pro malé obce

Fotovoltaika pro úřad, nemocnici, domov pro seniory, nebo školu? Malé obce do 3 tis. obyvatel mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie. Obcím se tak otevírá obrovská příležitost, jak snížit svou energetickou závislost na dodávkách energie.

Způsobilí žadatelé

Obce na území ČR s maximálním počtem 3 000 obyvatel k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu.

Výše dotace

Max. 75 % z celkových výdajů projektu.

Stanovení maximální výše podpory vychází z celkového instalovaného výkonu FVE, případně kapacity bateriové akumulace, a je dána výpočtem uvedeným v dotační výzvě.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována pravidelně.

Podpořené projekty musí být realizovány (ukončení projektu) nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Příjemce podpory musí zajistit udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho ukončení.

Předmět podpory

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do distribuční/přenosové soustavy. Dotace se vztahuje na individuální instalace i sdružené projekty, kde budou fotovoltaické elektrárny umístěny například na střechách obecního úřadu, základní i mateřské školy a nespotřebovávaná energie se bude ukládat v bateriovém úložišti.

V investičně dotčených objektech žadatele musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci. Poskytovatel dotace chce podpořit především zařízení pro vlastní spotřebu žadatelů – malých obcí.

Podporované aktivity

  • Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do distribuční/přenosové soustavy instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
  • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
  • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP, administrace výběrového řízení na dodavatele.

Reference našich klientů

Byla jsem velmi spokojena se spoluprací s firmou ND agentura s.r.o., spolupráce byla věcná, rychlá a vždy bylo vše vyřízeno bez chyby.

Jana Gerešová, starostka obce Kopřivná (Olomoucký kraj)

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!