Dotace snížení energetické náročnosti podnikatelských subjektů

dotace úspory energie firmy

Dotační výzvy na sociální služby s podporou až 95 %. Žadatel může získat podporu Chcete si pořídit moderní, energeticky šetrné stroje nebo snížit energetickou náročnost vašeho podniku a ušetřit na energiích? Získejte až 200 mil. Kč na nové stroje, zateplení budov, výměnu oken a další úsporná opatření.

Způsobilí žadatelé

O dotaci v tomto titulu mohou žádat:

 • malý a střední podnik (definice GBER),
 • velký podnik,
 • v oblasti železniční dopravy: subjekt až ze 100 % vlastněný veřejným sektorem, a státní organizace.

Výše dotace

Výše podpory je 0,5 mil. – 200 mil. Kč na jeden projekt. Procentuální výše podpory závisí na velikosti podniku a typu projektu:

 • malý podnik (<49 lidí) až  65 % z vynaložených výdajů 
 • střední podnik (50–249 lidí) až  55 % z vynaložených výdajů 
 • velký podnik (>250 lidí) až 45 % z vynaložených výdajů 

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Dotační program Úspory energie, který je součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP TAK) přináší peníze na technologickou i stavební modernizaci podnikům všech velikostí. V důsledku této modernizace musí dojít k úspoře energie v daném podniku.

Jsou podporovány projekty i z řad žadatelů v oblasti cestovního ruchu (hotely, penziony, restaurace, sportovní areály/objekty či muzea apod.). Dotace ve výši až 200 mil. korun může výrazně snížit vaši konečnou spotřebu energie.

Podporované aktivity

Do způsobilých výdajů patří dodatečné investiční náklady nezbytné k dosažení vyšší úrovně energetické účinnosti pro podporované činnosti.

Mezi podporované aktivity těchto výzev patří:

 • Výměna energeticky neefektivních strojů – obnova výrobní technologie, osvětlení budov,
 • zateplení budov vč. střechy, výměna oken,
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla,
 • obnovitelné zdroje energie – fotovoltaické systémy, solární termické systémy, malé vodní elektrárny, tepelná čerpadla apod.,
 • zavedení a modernizace systémů měření,
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • projektová dokumentace a energetické posudky.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!