Výběr dodavatele metodou Design and Build

metoda design and build

Přinášíme vám popis možnosti moderního zadávání zakázky na výstavbou způsobem Performance Design and Build (PDB). Pokud chce veřejný investor postavit administrativní budovu, školu, kulturní dům, sportovní halu, vlastně cokoliv a tuto budovu poté dlouhodobě užívat a je tedy pro něj důležité i to, aby budova měla nízké provozní náklady související s energetickou efektivností, je zmíněná metoda vhodnou možností, jak postupovat. 

Pro tuto dodací metodu je příznačná odpovědnost za projektovou dokumentaci na straně zhotovitele, přičemž objednatel specifikuje ve svém zadání pouze účel, standardy, rozsah a další například výkonová kritéria plnění. Při použití metody Design-Build může objednatel přesněji předvídat cenu i lhůtu pro dokončení.

Budova, a o to více kvalitní šetrná budova, je komplexním dílem, na jehož návrhu i realizaci by se měl podílet komplexní tým odborníků. V posledních letech probíhá masivní zateplování a výměna oken ve veřejných budovách v souladu s nabízenými dotačními prostředky. 

Mluvíme-li o komplexní přípravě projektů, máme tím na mysli precizní přípravný proces nejen ve fázi úvodních studií a jednotlivých stupňů projektové dokumentace, ale samozřejmě i samotnou realizaci díla, předání a uvedení do provozu. Důraz na pečlivou přípravu ve spolupráci s příslušnými odborníky od počátku projektu usnadní průběh a sníží riziko nepředvídaných nákladů v každé další fázi. V neposlední řadě lze ovlivnit výslednou kvalitu díla, trvanlivost a provozní náklady. 

Moderní zadávání zakázky na výstavbu chytré a efektivní budovy způsobem Performance Design and Build

Důležitým rozhodnutím v komplexnosti přípravy a realizace projektů budov a jejich provozování s možností využít inovačního potenciálu dodavatelů je zadat zakázku formou Performance Design Build (PDB). 

Připravovaná budova se nehodnotí jenom podle investičních nákladů na její pořízení, ale hodnotí se podle nákladů celého životního cyklu. Může se přitom využít inovačního potenciálu dodavatelů a zakázku zadat formou Performance Design and Build (PDB).

Co je slovy Performance Design and Build míněno? Podívejme se nejdříve na druhé a třetí písmeno výrazu PDB. Zadávání způsobem DB (Design&Build) je sice málo využívaná, ale celkem známá věc. Podkladem pro vyhotovení nabídek není hotový projekt s položkovým rozpočtem, ale třeba jen nějaký rozsah prvostupňové projektové dokumentace. Uchazeči nabízejí zhotovení stavby na celkovou konečnou cenu bez jejího položkového členění. Jejich úkolem je nejdříve vypracovat realizační projektovou dokumentaci a podle ní stavbu dokončit. Žádné diskuse o vícepracích z titulu chyb v projektu tady nemohou nastat, protože možné chyby v projektu jsou chybami zhotovitele a ten si za ně odpovídá sám. 

Co znamená písmeno P ve zkratce PDB? Je to z anglického slova Performance. Uchazeči o stavební zakázku jsou motivováni hledat takové stavebně – technologické řešení, díky kterému dosáhnou lepších provozních parametrů budovy, než jejich konkurence. Investor stavby, tedy zadavatel stavební zakázky, se na začátku soustředí hlavně na přesnou definici požadavků na funkce budovy, na komunikační a funkční vazby, na její energetickou efektivnost a podobně. Pokud existuje architektonické řešení, nebo už je třeba vypracován projekt pro stavební povolení, pak část práce s definováním funkcí budovy odpadá, snižuje to však možnosti zhotovitelů ovlivnit energetickou efektivnost stavěné budovy. Tímto způsobem je možné vybírat nejlépe vyhovující budovu z více kompletních nabídek, a dokonce třeba i z více různých architektonických řešení. Hodnotí se nejen výše investice, funkčnost budovy a její estetická či užitná hodnota, ale i budoucí provozní nákladovost, kterou lze naprojektovat, za provozu ověřit a požadovat na ni po vítězném dodavateli garance. 

U tohoto způsobu zadávání se na straně dodavatelů spojí architekti, stavaři, technologové i programátoři do společných týmů a vytvoří profesně a dodavatelsky koordinovanou nabídku, která se během realizace už neprodraží. Všechny možné budoucí kolize a nepříjemná překvapení jsou interním problémem zhotovitele a nejsou přenášeny na zákazníka. A právě garance za budoucí provozní náklady, které jsou v soutěži pečlivě hodnoceny jako jedno z důležitých hodnotících kritérií, jsou podstatou toho písmene P ve výrazu PDB. 

Zadávání zakázky tímto způsobem je metodicky odlišné od zavedených postupů. A jistě je i finančně náročnější, protože sestavit zadání, definovat hodnotící modely a kritéria, vést výběrové řízení a vybrat zhotovitele vyžaduje specifické znalosti a dovednosti, které většina stavitelů nemůže zvládnout sama a musí si na to najmout odborníky. Výsledek za to ale určitě stojí. 


Chcete úspěšnou a bezproblémovou administraci veřejné zakázky metodou Design and Build?
Kontaktujte nás!