Dotace na fotovoltaické elektrárny pro větší obce

Dotace na fotovoltaické elektrárny pro větší obce

Fotovoltaika pro úřad, technické služby, nemocnici, domov pro seniory, správu silnic nebo školu? Větší obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie. Obcím se tak otevírá obrovská příležitost, jak snížit svou energetickou závislost na dodávkách energie.

Způsobilí žadatelé

Dotační výzva je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem

Výše dotace

Závisí na instalovaném výkonu, kapacitě akumulace či výkonosti elektrolyzéru. Výpočet je uveden v textu výzvy.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována pravidelně.

Podpořené projekty musí být realizovány (ukončení projektu) nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Příjemce podpory musí zajistit udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho ukončení.

Předmět podpory

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do distribuční/přenosové soustavy. Dotace se vztahuje na sdružené projekty, kde budou fotovoltaické elektrárny umístěny například na střechách obecního úřadu, základní i mateřské školy a nespotřebovávaná energie se bude ukládat v bateriovém úložišti.

Předmětem podpory nejsou projekty instalace FVE s jedním předávacím místem do distribuční soustavy.

Podpora je určena na komunální energetickou infrastrukturu. Např. panely umístěné na střechách škol a školek vyrábějící nejvíce energie v létě, kdy jsou budovy prázdné, budou dodávat vyrobenou energii do čistíren odpadních vod, které běží celoročně.

Podporované aktivity

  • Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS, umístěných na území žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.
  • Systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Reference našich klientů

Byla jsem velmi spokojena se spoluprací s firmou ND agentura s.r.o., spolupráce byla věcná, rychlá a vždy bylo vše vyřízeno bez chyby.

Jana Gerešová, starostka obce Kopřivná (Olomoucký kraj)

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!