Výstavba a obnova vodovodů

dotace vodovod

Obce mohou žádat o dotaci v nové výzvě na podporu opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Je možné financovat výstavbu a obnovu vodovodů, vodárenské soustavy, přivaděče, vodojemy, úpravny vod a další opatření.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem o dotaci jsou obce, svazky obcí a vodohospodářské akciové společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měat a obcí.

Výše dotace

u aktivit výstavby nových vodovodů a vodárenské infrastruktury a navýšení kapacit stávajících zdrojů a propojování vodárenských soustav se dotace poskytuje ve výši 70 %, u aktivit rekonstrukce, modernizace a obnova vodárenské infrastruktury se dotace poskytuje ve výši 50 %

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Dotace sloužící k podpoře výstavby a zabezpečení infrastruktury vodovodů ve veřejném zájmu za účelem zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Program je primárně určen pro zajištění a zvýšení dostupnosti pitné vody z vodovodů pro veřejnou potřebu zejména v oblastech s nedostatkem vody a v oblastech zasažených suchem.

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity patří:

  • Výstavba nových skupinových vodovodů, výstavba nové vodárenské infrastruktury sloužící k napojení oblastí zasažených suchem na skupinové vodovody a na vodárenské soustavy s dostatečnými zdroji pitné vody (tj. nové přivaděče, zdroje, vodojemy, úpravny vod, apod.);
  • Zabezpečení a zajištění větší odolnosti vodárenské infrastruktury a přecházení možným dopadům nedostatku pitné vody (navýšení kapacity stávajících zdrojů, vodojemy, propojování vodárenských soustav apod.);
  • Rekonstrukce, modernizace a obnova vodárenské infrastruktury sloužící k napojení oblastí zasažených suchem na skupinové vodovody a na vodárenské soustavy s dostatečnými zdroji pitné vody.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!