brownfield

Tag

Veškeré dotace na revitalizaci brownfieldů, tedy nemovitostí (území, pozemek, objekt, areál), které jsou nevyužívané, zanedbané a mohou být i kontaminované. Brownfield vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.

Zobrazit všechna témata

8Článků