Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

dotace regenerace brownfieldů pro podnikatele

Obce a kraje mohou získat dotaci až 60 mil. Kč na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem je revitalizace nevyužívaných nemovitostí, které jsou pozůstatky z průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.

Způsobilí žadatelé

O podporu mohou žádat kraje a obce, které se nacházejí na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský) a hospodářsky a sociálně ohrožených území vymezených „Strategií regionálního rozvoje ČR 2021+.“

Výše dotace

Minimální výše způsobilých výdajů je 1 mil. Kč a maximální výše dotace činí 60 mil. Kč.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Cílem programu je revitalizace zanedbaných a nedostatečně  využívaných areálů a jejich přeměna na průmyslové plochy do 10 ha a objekty pro průmysl a podnikání. Prostřednictvím nového využití těchto areálů budou vytvořeny podmínky k hospodářskému oživení znevýhodněných regionů.

Program cílí na revitalizaci nevyužívaných nemovitostí, které jsou pozůstatky z průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.

Například obec může odkoupit pozemek s bývalým areálem JZD, ten následně zdemoluje, pozemek revitalizuje a nechá na něm postavit inženýrské sítě. Pozemek poté nabídne podnikatelským subjektům k užívání.

Dalším příkladem může být obnova zchátralé budovy továrny a vytvoření podnikatelského inkubátoru s nabídkou kancelářských prostor pro podnikatelské subjekty.

Podporované aktivity

Dotaci lze využít na:

  • na revitalizaci zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich přeměnu na průmyslové a podnikatelské plochy (maximálně do plochy 10 ha);
  • rekonstrukci objektů a jejich přeměnu na průmyslové a podnikatelské objekty nebo plochy.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!