Dotace na válečné hroby a památníky

dotace válečné hroby

Dotace je určena na účelové udržování válečných hrobů, památníků a pietních míst v důstojném stavu či na jejich výstavbu a zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu. Obce a města mohou získat až 80 % nákladů akce.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem o dotaci na péči o válečné hroby je vlastník válečného hrobu, a pokud není znám, vlastník nemovité věci, na které je válečný hrob umístěn.

Výše dotace

Procentuální výše dotace je 80 %. Minimální výše podpory činí 50 tis. Kč.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně v měsících prosinec a leden.

Předmět podpory

Dotace je určena na účelové udržování válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu či na jejich výstavbu a zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu. Péčí o válečné hroby se rozumí zabezpečení úpravy, ochrany, zřizování nových válečných hrobů, přemísťování nebo rušení válečných hrobů, včetně exhumací.

Válečným hrobem je pro účely tohoto programu místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války. Válečným hrobem může být hrob jednotlivce, hrob hromadný nebo kostnice, včetně náhrobků a ostatního hrobového zařízení. Válečným hrobem je rovněž evidované místo s nevyzvednutými ostatky osob zemřelých v souvislosti s válečnou událostí, anebo jiný objekt, který je za válečný hrob považován v souladu s mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána.

Válečným hrobem je pro účely tohoto programu i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo oběti osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.

Příklady podporovaných uznatelných nákladů:

  • rekonstrukce chybějících částí,
  • chemické ošetření
  • zpevňování
  • injektáž,
  • čištění pískovce,
  • tmelení, spárování,
  • plastické a barevné retuše,
  • zlacení nápisů,
  • archeologický průzkum související s exhumací,
  • exhumační práce.

Z dotace lze hradit též náklady na údržbu a úpravu válečného hrobu, čímž se rozumí například označení válečného hrobu, umístění pamětní desky a to včetně běžné údržby hrobu, jeho okolí a přístupu k němu.


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!