Dotace na hřbitovy

Dotace na hřbitov

Dotační program je zaměřen na opravu a údržbu hřbitovů včetně hřbitovních zdí, márnic nebo komunikací. Je možné získat až 300 tis. Kč na rekonstrukci těchto objektů.

Způsobilí žadatelé

Způsobilými žadateli jsou obce do 2 000 obyvatel, případně se může jednat o projekt v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel.

Výše dotace

Procentuální výše dotace je 70 %. Maximální výše podpory je 300 tis. Kč, minimální výše podpory činí 15 tis. Kč.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně v měsících prosinec a leden.

Předmět podpory

Předmětem podpory je údržba a obnova stávajících hřbitovů a hřbitovních zdí. Dále lze mezi způsobilé výdaje zařadit údržbu a obnovu objektů nacházejících se uvnitř hřbitova, včetně márnic a jiných typů objektů (vyjma hrobů, hrobek) a hlavní páteřní komunikace vedoucí od hlavní brány.

Do způsobilých výdajů nelze zařadit výstavbu nových objektů, např. rozptylových louček, kolumbária, osvětlení hřbitova, komunikace aj.


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!