Dotace na standardizovanou sportovní infrastrukturu

dotace-standardizovana-sportovni-infrastruktura

Obce, města nebo kraje mohou žádat o dotaci na novou výstavbu tréninkových sportovních hal, zimních stadionů nebo plaveckých bazénů. V rámci programu je možné žádat až o 90 mil. Kč.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem v tomto programu jsou kraje, města, obce, příspěvkové organizace obce a kraje nebo obchodní společnosti, kterou jsou 100% vlastněné obcí nebo krajem.

Výše dotace

Výše dotace činí 70 % ze způsobilých výdajů projektu a zároveň je nastaven minimální podíl vlastních prostředků na 30 % projektu.

Dále jsou stanoveny limity dotace podle sportovních zařízení:

 • pro výstavbu tréninkové sportovní haly lze získat max. 60 mil. Kč,
 • pro výstavbu tréninkového zimního stadionu lze získat max. 90 mil. Kč,
 • pro výstavbu plaveckého bazénu 25 m lze získat max. 90 mil. Kč.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně, příjem žádostí je průběžný.

Předmět podpory

Účelem je zajistit výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí podle stanovených standardů. Bude podporována následující standardizovaná infrastruktura pro trénink:

 • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty,
 • tréninkový zimní stadión,
 • plavecký bazén 25 m.

Podporované aktivity

Podporována je nová výstavba sportovní infrastruktury. V rámci programu lze financovat následující investiční aktivity:

 • projektová příprava, TDI, BOZP (max. 10 % rozpočtu akce);
 • nákup nemovitého majetku (max. 10 % ZV, max. však 20 mil. Kč) a zřízení věcného břemene;
 • stavební práce a stavební práce související s akcí, vč. inženýrských sítí a bezbariérovostí, oplocení, světla, závlaha a další nezbytné výdaje související s provozuschopností sportoviště;
 • dodávky – pořízení dlouhodobého majetku, pokud se jedná o majetek, který je nezbytný pro plnohodnotnou realizaci akce a dodávky vybavení v rámci akce, které je nezbytné pro plnohodnotnou realizaci akce;
 • prvotní publicita prokazatelně související s realizací projektu.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!