Dotace na chodníky

Dotace chodníky

Dotační program financuje rekonstrukce nebo výstavbu chodníků, přechodů pro chodce, autobusových nástupišť a dalších typů projektů . Dotace je v maximální výši 20 mil. Kč, procentuální výše dotace je 85 %.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem o dotaci jsou obce a organizační složky obce (městský obvod, městská či místní část).

Výše dotace

Maximální výše dotace byla stanovena na 85 % uznatelných nákladů. Výše příspěvku pro jednoho žadatele činí minimálně 300 tis. a maximálně 20 mil. Kč.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně v měsíci říjnu.

Předmět podpory

Opatření ke zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy případně opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Akce se týkají stavebních úprav (výstavby, rekonstrukce) chodníků, míst pro přecházení, přechodů pro chodce, nástupišť autobusové dopravy a dalších typů projektů.

Poskytovatel dotace financuje nejen velké projekty dopravní infrastruktury, ale svým rozsahem i „malé“ projekty, které mají velký přínos nejen pro menší obce a města. Jedná se o projekty zaměřené zejména na opatření ke zvýšení bezpečnost a plynulosti dopravy a realizaci bezbariérových úprav chodníků.

Podporované aktivity

Předmětem podpory je určen na:

  • výstavbu, rekonstrukci a úpravy chodníků,
  • výstavbu, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy,
  • výstavbu nebo rekonstrukci přechodů pro chodce, míst pro přecházení, lávek a podchodů navazujících na chodníky,
  • nasvětlení přechodů ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce,
  • pořízení světelného signalizačního zařízení řídícího přechod pro chodce ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce.
  • úpravy vjezdů do obce, pořízení měřičů rychlosti a další.

Předmět akce se musí nacházet podél silnic I., II. nebo III. třídy nebo podél místní komunikace ležící na trase odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24 hodin.


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!