Dotace na rekonstrukci mateřských škol

Dotace mateřské školy

Obce i samotné školky mohou žádat o dotaci na navýšení kapacity nebo celkovou rekonstrukci a modernizaci mateřských škol. Dotace je ve výši 85 % nákladů.

Způsobilí žadatelé

 • obce
 • školské právnické osoby
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • NNO
 • ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. a.s., k.s., s.r.o., v.o.s.)

Výše dotace

Výše dotace činí až 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

Termíny

Dotační výzva se připravuje.

Předmět podpory

Rekonstrukce a modernizace mateřských škol, projekty musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Podporované aktivity

 1. Navyšování kapacity 
  Zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí.

  Příklad: Přístavba mateřské školky, novostavba mateřské školy
 2. Odstranění výjimky Krajské hygienické stanice
  Zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (např. formou změny vnitřního uspořádání výukových prostor v MŠ, aby mohlo dojít k postupnému snižování počtu dětí ve třídě a tím ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání, zajištění kapacit MŠ s ohledem na hygienické požadavky, modernizace hygienického zázemí MŠ, zajištění bezbariérovosti, úprava zázemí a venkovních prostor MŠ).

  Příklad: Rekonstrukce mateřské školky takovým způsobem, aby nemusela fungovat na základě výjimky krajské hygienické stanice

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!