Dotace na muzeum

dotace muzeum

Obce a města mohou žádat o dotaci na muzea. Financovat je možné revitalizace včetně nové výstavby, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra a další aktivity. Získat je možné až 80 mil. Kč.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem jsou:

 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • organizační složky státu
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu

Muzeum musí být zřizováno státem, krajem nebo obcí.

Muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahya o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výše dotace

Minimální výše dotace je 3 mil. Kč, maximální výše dotační podpory je až 80 mil. Kč. Procentuální výše dotace je až 85 – 100 %.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována pravidelně.

Předmět podpory

Dotační výzva je zaměřena na revitalizace, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost muzeí

Projekt je zaměřen na:

 • revitalizace muzeí, včetně nové výstavby;
 • expozice;
 • depozitáře;
 • technické zázemí;
 • návštěvnická centra;
 • edukační centra;
 • restaurování sbírek muzejní povahy, vybavení pro konzervaci a restaurování, o evidence a dokumentace sbírek muzejní povahy, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software; 
 • ochrana muzejních sbírek.

Podporované aktivity

Žádat o dotaci mohou v rámci svých projektů uplatnit následující uznatelné náklady.

Pořízení stavby formou výstavby a stavební úpravy

 • rekonstrukce a stavební obnova budov muzeí a depozitářů
 • nová výstavba muzeí a depozitářů
 • budování zpevněných obslužných ploch v areálu muzea
 • budování inženýrských sítí pro potřeby muzea
 • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov

Pořízení majetku/Pořízení vybavení staveb

 • nové expozice, rekonstrukce stávajících expozic
 • přednáškové sály a edukační prostory
 • konzervátorsko-restaurátorské dílny
 • zázemí pro návštěvníky (WC, šatna, pokladna, informační služby, klidová zónaurčená pro návštěvníky)
 • pořízení zařízení pro digitalizaci muzejních sbírek a aplikační SW
 • digitální evidence a zabezpečení muzejních sbírek, tvorba metadat
 • venkovní mobiliář jako součást expozic

Pořízení služeb
– restaurování muzejních sbírek 

Nákup stavby nebo pozemku


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!