Dotace na sociální služby

dotace sociální služby

Obce a jiné subjekty mohou žádat o dotaci na sociální služby. Konkrétně na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a zvyšování kapacit zařízení sociálních služeb. Podpora je až do výše 75 % nákladů. Žádosti je možné předložit také na objekty typu domov pro seniory.

Způsobilí žadatelé

O dotaci mohou žádat kraje, obce, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, ústavy, sociální družstva, spolky a obchodní společnosti.

Výše dotace

Výše dotace činí až 75 % ze způsobilých výdajů projektu.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Dotace je určena na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb.

Podporované aktivity

Dotaci lze využít na:

  • zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb. Podpora je určena pro pobytová zařízení typu domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, týdenní stacionář a pro zařízení poskytující odlehčovací služby v pobytové formě;
  • výstavbu a rekonstrukci budov pro naplnění standardů kvality nebo materiálně technického standardu. Podpora je také určena pro pobytová zařízení typu domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, týdenní stacionář a pro zařízení poskytující odlehčovací služby v pobytové formě;
  • rozšíření zázemí poskytovatelů terénních sociálních služeb;
  • pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb. V rámci této výzvy mohou být pořizovány osobní automobily pro pečovatelské služby, ale také i automobily s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu;
  • podporu mobility, cílem je podpořit odstranění bariér znemožňujících pohyb osobám se sníženou schopností pohybu.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!