Dotace na zateplení bytových domů

dotace zateplení bytový dům

V rámci programu Nová zelená úsporám mohou obce, města a ostatní vlastníci bytových domů získat až 50% dotaci na snížení energetické náročnosti těchto objektů.

Způsobilí žadatelé

 • Vlastník stávajícího bytového domu
 • Stavebník nového bytového domu
 • Společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu
 • Pověřený vlastník bytového domu
 • Nabyvatelé bytové jednotky v novém bytovém domě
 • Osoba, která svědčí právo stavby nového bytového domu

Výše dotace

Maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.

Minimální částka, o kterou lze žádat je 50 000 Kč.

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory na jednotlivé konstrukce obálky budovy, která jsou předmětem opatření.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Cílem výzvy je snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.

Podporované aktivity

 • Nákup či výstavba nízkoenergetických domů
 • Zateplení vnější stěny, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehkého obvodového pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově
 • Výměna výplní stavebních otvorů
 • Zateplení konstrukce k zemině
 • Statické zajištění a komplexní příprava podkladu před instalací ETICS (kontaktní vnější zateplovací systém)

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!