Dotace pro hasiče v rámci obcí

dotace hasiči obce

Dotační výzva slouží pro Sbory dobrovolných hasičů obcí a měst. Každoročně je možné žádat o dotace na požární zbrojnice, pořízení dopravního automobilu nebo cisternové stříkačky.

Způsobilí žadatelé

Žadatelem o dotaci v rámci této výzvy mohou být především obce, jenž zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů, které jsou v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V. V rámci dotací pro cisternové stříkačky to mohou být pouze obce zřizující JPO II a JPO III.

Výše dotace

Dotace je poskytována až do výše 70 % dle typu záměru a zvoleného opatření. Předmět dotace v rámci výzev MV ČR často dofinancovávají krajské programy, které tak zvyšují procentuální finanční podporu pro záměry obcí. Je nutné však podat žádost o dotaci nejen do programu MV, ale také do krajských programů.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně v měsíci dubnu. Termín podávání žádostí bývá do měsíce června.

Předmět podpory

Dotace pro jednotky SDH obcí a měst. Poskytovatel dotace vyhlašuje tři samostatné výzvy na financování:

  • stavby nebo rekonstrukce požární zbrojnice;
  • pořízení nového dopravního automobilu;
  • pořízení nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky.


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!