Dotace na hasičské zbrojnice

Dotace požární zbrojnice

Obce mohou žádat o dotaci na stavební úpravy hasičských zbrojnic, či jejich novostavby. Dotace je poskytována ve výši 50 %. Minimální dotace činí 450 000 Kč, maximálně je možné získat 4,5 mil. Kč.

Způsobilí žadatelé

Žadatelem o dotaci může být obec, která zřizuje jednotky požární ochrany typu JPO II., JPO III. či JPO V. 

Výše dotace

Dotace je poskytována ve výši 50 %. Minimální dotace činí 450 000 Kč, maximálně je možné získat 4,5 mil. 

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Podporované aktivity

Z dotace je možné financovat stavební úpravy zbrojnic, či jejich novostavby. Naopak není možné žádat na vybavení zbrojnice, které není pevně spojeno se stavbou (vyjma hasičských přístrojů). Stavba zbrojnice musí být v rámci projektu v souladu s požadavky ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice.


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!